Image

Kuru manyetik ayırma, maliyetlerle başa çıkmak için metalik cevher zenginleştirme tesisleri tarafından benimsenmiştir.

Kuru manyetik ayırma, son zamanlarda maliyetlerle başa çıkmak için özellikle metalik cevher zenginleştirme tesisleri tarafından benimsenmiştir.

Özellikle bir demir tesisinin üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltmak için, konsantre tesisi ve öğütme işlemine giriş yapmadan önce kuru manyetik ayırma ile istenmeyen malzemeleri ayırarak hem tesis operasyonunu kolaylaştırır hem de tesis maliyetini düşürebiliriz. Bu açıdan doğru tane boyutunda, doğru manyetik şiddette kuru manyetik separasyon çok önemlidir.

 

Kuru manyetik ayırma esas olarak demir minerallerinin öğütülmesinden önce manyetik alınganlığı olmayan gang malzemenin sistemden uzaklaştırılması, öğütülecek malzemenin hacminin azaltılması ve böylelikle öğütme enerji tüketiminin azaltılması için uygulanmaktadır.

 

Yüksek tenörlü malzemelerin küresel boyutta arzında sıkıntı doğması sebebiyle artık tesisler düşük tenörlü cevher türlerini alternatif üretim kaynağı olarak görmeye başlamaktadır. Böylelikle tesiste artık ya da atık durumda olan düşük tenörlü cevherlerde üretime katılmaya başlanmaktadır. Ancak düşük tenörlü cevherin spesifik özellikleri göz önüne alındığında, tesislerin üretim verimliliğini ve ekonomik faydalarını arttırmak için yeterli bir ayrıştırma ve yüksek verimli bir ön separasyon gereklidir.

Kuru ön zenginleştirme ve manyetik ayırma konusunda verimliliği ve ayırmayı daha iyi yapabilmek adına minerolojik özelliklerine göre beslenen malzemenin tane boyutunu küçültmekte fayda vardır. Ancak özellikle metalik cevherlerde 75 mikrondan küçük olan parçacıklarda elektrostatik ve van der waals kuvvetleri kuru ayırmanın performansını olumsuz olarak etkilemektedir.

 

ENG MINERAL firması olarak bu bağlamda yatırım yapacak olan cevher sahipleriyle birlikte, bünyemizde laboratuarımız da bulunun farklı manyetik şiddet ve dizilimdeki manyetik separatör ve sistemlerle denemeler yapıp, doğru makine seçimi ve yatırıma yönlendirmeler yapmaktayız.