Image

Kömür yıkama manyetik tamburu kömür yıkama işleminde kullanılan bir tür manyetik ayırma ekipmanıdır.

Kömür yıkama manyetik tamburu kömür yıkama işleminde kullanılan bir tür manyetik ayırma ekipmanıdır. Manyetik tambur kömürde bulunan demir minerallerini ayırmak için manyetik özelliklerinden faydalanır.

Kömür yıkama işlemi manyetik tambur ile şu adımları içerebilir:

  • Besleme: Kömür yıkama işlemine başlamadan önce Eng Mineral manyetik seperatöre beslenir. Bu aşamada kömür genellikle uygun boyutlara getirilir.
  • Manyetik Ayırma: Eng Mineral tambur manyetiği kömürün üzerindeki demir minerallerini çekmek için manyetik bir alan oluşturur. Kömür tamburun içinde dönerken manyetik tamburun iç yüzeyine yapışan demir mineralleri manyetik alan etkisiyle tamburun yüzeyine taşınır. Bu sayede kömürden demir mineralleri ayrılır.
  • Yıkama ve Ayrıştırma: Eng Mineral manyetik seperatör ayırma işleminden sonra kömür yıkama ve ayrıştırma süreçlerine tabi tutulabilir. Bu süreçlerde kömür yıkanır, temizlenir ve farklı boyut ve yoğunluk fraksiyonlarına ayrıştırılır.
  • Son İşlemler: Yıkanmış ve manyetik olarak ayrıştırılmış kömür, suyun veya yıkama çözeltisinin ayrıştırılmasıyla kurutulur ve daha fazla işleme veya taşınmaya hazır hale getirilir.

ENG MİNERAL kömür yıkama manyetik tamburu kömürdeki demir minerallerini ayırarak kömürün kalitesini iyileştirmek ve demir içeriğini azaltmak için kullanılır. Manyetik tamburun tasarımı ve manyetik alan gücü demir mineralinin çekim gücünü ve ayırma verimliliğini etkileyen önemli faktörlerdir. İşlem parametreleri ve tamburun yapısı istenen kömür kalitesine ve ayrıştırma gereksinimlerine bağlı olarak ayarlanır.

  • Manyetik Seperatör Tasarımı: Eng Mineral müşteri ihtiyaçlarına ve uygulama gereksinimlerine göre özelleştirilmiş manyetik seperatör tasarımları sunabilir. Bu tasarımlar farklı boyutlarda ve kapasitelerdeki seperatörlerin gereksinimlerini karşılamak üzere yapılır.
  • Üretim ve Montaj: Eng Mineral tasarladığı manyetik seperatörleri üretebilir ve montajını gerçekleştirebilir. Bu süreçte yüksek kalitede malzemeler kullanılarak güvenilir ve dayanıklı seperatörler üretilir.
  • Satış ve Dağıtım: Eng Mineral ürettiği seperatörleri müşterilere satışa sunar. Bu aşamada müşteri taleplerine göre özelleştirilmiş seperatörler sağlanabilir. Firma müşterilere hızlı ve güvenilir bir dağıtım süreci sağlamak için iş birliği yapabilir.
  • Bakım ve Onarım Hizmetleri: Eng Mineral müşterilerine bakım ve onarım hizmetleri sunabilir. Seperatörlerin periyodik bakımlarını gerçekleştirebilir, gerekli tamiratları yapabilir ve çalışma verimliliğini artırmak için iyileştirmeler önerebilir.
  • Teknik Destek ve Danışmanlık: Eng Mineral müşterilere teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sunabilir. Müşterilere doğru seperatör seçimi, kurulum süreci, işletme ve bakım konularında uzman bilgisi ve danışmanlık sağlayabilir.
  • Eğitim ve İşletme Optimizasyonu: Eng Mineral müşterilere eğitim programları düzenleyebilir ve işletme optimizasyonu konusunda yardımcı olabilir. Bu şekilde, müşteriler seperatörlerini etkin bir şekilde kullanabilir ve maksimum verim elde edebilir.

Manyetik seperatör imalatı yapan Eng Mineral tasarım, üretim, montaj, satış, bakım, onarım, teknik destek, danışmanlık, eğitim ve işletme optimizasyonu gibi bir dizi hizmet sunarak müşterilerinin manyetik seperatör ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar.